Tắt [X]
Thứ hạng Tên Tài khoản Donate
1 lamsao**** 2500
2 mynhan**** 2500
3 thebos**** 2000
4 vanhua**** 1800
5 suhuyn**** 1800
6 kingof**** 1400
7 vanqua**** 1000
8 playlo**** 1000
9 diemmy**** 900
10 huytal**** 620